Halaman Belakang JKN Vol 17 No 1 April 2022

Joko Subandriyo, ST

Abstract


Halaman Belakang JKN Vol 17 No 1 April 2022

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkn.v17i1.11196

Copyright (c) 2022 Joko Subandriyo, ST


Creative Commons License

Copyright of Jurnal Kelautan Nasional (p-ISSN 1907-767Xe-ISSN 2615-4579)

Pusat Riset Kelautan
Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

View My Stats

Index by