PELAGICUS

PELAGICUS dipublikasikan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Terbit pertama kali pada bulan Januari 2020 dengan Frekuensi penerbitan 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu bulan Januari, Mei, dan September dengan Nomor E-ISSN : 2720-9512 dan ISSN : 2715-9620.

PELAGICUS merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan hasil inovasi, teknologi dan kajian penelitian terapan di bidang perikanan dan kelautan perairan tropis.

Naskah yang masuk ke PELAGICUS akan dicek mengenai pedoman penulisannya oleh Penyunting Pelaksana (Assistant Editor), apabila sudah sesuai akan ditelaah oleh 1 (satu) orang Dewan Penyunting (Editorial Board) dan 1 (satu) orang Mitra Bestari (Peer-Reviewer) berdasarkan penunjukan dari Ketua Dewan Penyunting (Editor in Chief). Keputusan diterima atau tidaknya suatu naskah ditentukan oleh Ketua Dewan Penyunting (Editor in Chief) berdasarkan atas rekomendasi dari Dewan Penyunting (Editorial Board) dan Mitra Bestari (Peer-Reviewer).


Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...